Mit slægtsforskingsprojekt.

Notater


Match 1,851 til 1,900 fra 1,958

      «Forrige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1851 United States of America, Bureau of the Census, Twelfth Census of the United States, 1900, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1900 Kilde (S470)
 
1852 United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls. Kilde (S562)
 
1853 United States, Selective Service System, World War I Selective Service System Draft Registration Cards, 1917-1918, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration Kilde (S290)
 
1854 United States, Selective Service System, World War I Selective Service System Draft Registration Cards, 1917-1918, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration Kilde (S816)
 
1855 Uriah ROUNDY son of Asahel ROUNDY & Hannah WESTON born 24 July 1819 at Spafford, New York. He married Mary Ann
TINKHAM 3 April 1842. He died 29 Mar 1902 at Spafford, New York. 
Roundy, Uriah (I94415)
 
1856 var 1351 sammen med Ludeke vamme Schinkele gheheten Bredenhals Forlover for Brødrene Rumohrs Orfeide til Staden Kiel, og s.A. besegle Ludeke Skinkel Kunen og Ludeke Skynkel Bredehals som Forlovere for de holstenske Grever Forliget i Nyborg, begge med samme Signet, indeholdende Skjoldet med Søbladene og Omskriften: S'LUDEKINI SCHENKEL, var ligeledes begge paa de holstenske Grevers Side 1353 Mæglere ved Vinningaa Forliget, kaldes 1360 kun Ludeke Schinkel og var Forlover, nu paa Kongens Side, ved Forliget i Helsingborg med Hertug Albrecht af Meklenborg, Sigillet er nemlig det samme, sorn Ludeke Kune bruger 1362, er vel derfor ogsaa den Ludeke Schinckel, som 1361 sammen med Johan Schenckel var Forlover for Frøken Ingeborgs Medgift, kaldes 13G2 Lydikinus Skinkel dictus Kunen og var Ridder og Høvedsmand paa Nyborg, kaldes s. A. kun Lydeke Skinkel, Ridder, og tilskjødede Kong Valdemar sit af Svenning Iversen kjøbte Gods i Hjerup i Baag Herred, var 1363 en af Exekutorerne af Markvard Skinkels Testamente, men kaldes da Ludolphus Schinkell dictus Laem miles, beseglede 1364 sammen med Otte Skinkel dictus Skeel til Vitterlighed med Hasso Hvittensee og udstedte et Gjældsbrev til Kong Valdemar paa 100 Mrk. at betale inden Paaske 1365, var 1365 paa Kongens Side Forlover ved Forliget i Kolding.
 
Skinkel, Ludeke (I25091)
 
1857 Var købmand i Nors og i Bedsted.
 
Stensgaard, Niels Jensen (I56386)
 
1858 Var mælkehandler og boede i Nørrealle 44, Thisted. Efter han blev gift med Anne Kirstine Kristensen boede de i Havnestræde 17, Thisted. I 1930 boede de Hundborgvej 14.
 
Kloster, Henrik Knudsen (I57547)
 
1859 Var Møller først i Østermølle og senere i Vintersmølle (ligger ved Thisted).
 
Neergaard, Iver (I55261)
 
1860 Var Postexpeditør i Thisted. Da han er født 1719, har han været en ganske ung Mand, da han 1736 bliver gift med Kirsten Olufsdatter, der var Enke efter Byskriver Jakob Stutz.
Ved dette Ægteskab kom Jens Madsen ind i en pæn Omgangskreds. Ved deres Børns Daab var det det ansete Borgerskab i Thisted, der stod Faddere, men mærkeligt nok ingen fra Kaastrup. De havde 3 Børn sammen, der alle døde som smaa - Jens Madsen Neergaard blev 2. Gang gift med Johanne Tomasdatter, som var Enke efter P. Skytte og medbragte en Datter.
Jens Madsen Neergaard døde 1782, og det ser heller ikke ud til, at han har været særlig velhavende. Ved Skiftet, der holdtes i Adelgade i Thisted, skyldte han Penge væk til Steddatterens Mand, Jørgen Holst, Skævegaard, der ogsaa var Parthaver i Boet. Kr.
Vandet i Kaastrup havde 4 Rigsdaler til Gode. Hvis ikke de blev betalt, skulle han have et Chatol. For 34 Rigsdaler, som Jens Neergaard havde laant hos en Vilhelm Jensenius paa Thisted Amtstue, havde han sat "et lidet Sølvlommeur" i Pant.
 
Nedergaard, Jens Madsen (I57490)
 
1861 Var Skudehandler og sejlede paa Limfjorden.
 
Iversen., Mads (I3375)
 
1862 Var sømand
Han døde ugift i UK
 
Nielsen, Niels Larsen (I55048)
 
1863 var Sønnesøn af Oluf Glug og Gyde, Datter af en af Skjalm Hvides Sønner. Foruden at han altsaa hørte til en anset Slægt, beklædte han i Aarene omkring 1221 et af de høje Hofembeder, nemlig Mundskænkens, ved Valdemar II's Hof. Denne Stilling fratraadte han senest 1224, men mange Aar efter er han atter bleven Mundskænk, denne Gang hos Kong Erik, og skifter med flere andre en Arv efter Grev Albert af Orlamünde mellem Kongen og hans to Brødre. Han døde 1247 \endash efter nogle Angivelser først 1250 \endash og blev begravet hos Klosterbrødrene i Sorø, hvem han tidligere havde tilskjødet Byen Sørdrup nær ved Slagelse.

Med sin Hustru Margrethe havde han flere Børn, deriblandt en Søn Anders (d. o. 1270), der i Aarene 1250 og 1257-66 var Kongens Mundskænk, og en Datter Margrethe, som i andet Ægteskab var gift med Grev Ernst af Gleichen.
 
Ebbesen, Oluf (I27133)
 
1864 Ved bryllupet bor hun Skovvej 69 i Korsør. Ved Fredes fødsel er de flyttet til Stenvang 10 i Korsør, og ved hans konfirmation i 1940 er de flyttet til Tårnborgvej 61 i Korsør.
 
Thomsen, Elise Cathrine (I81176)
 
1865 Ved bryllupet er han arbejdsmand i Nørhaa. I 1960 flytter de fra Svankjær til Ørnevang 42, Allerød. Både Johannes og Kirstine har arbejdet på forsøgsgården Hvidsten i Allerød.
 
Bach, Johannes (I84942)
 
1866 Ved bryllupet er han lærer i Hov.
 
Oddershede, Anton Marius (I56095)
 
1867 Ved bryllupet er han portør.
 
Hansen, Hans Peter (I21993)
 
1868 Ved bryllupet nævnes han son mekaniker.
 
Oddershede, Lars Bisgaard (I56314)
 
1869 Ved datterens konfirmation står hun stadig som ugift.
 
Kristensen, Maren Gade (I54650)
 
1870 Ved deres bryllup bor hun i Stagstrup.
 
Klit, Kirstine Oddershede (I84943)
 
1871 Ved deres bryllup var han teglværksarbejder.
 
Kristensen, Kristen Smed (I54613)
 
1872 Ved folketællingen 1885 er Mads Baadsgaard 20 år og studerende i København.
Ved folketællingen 1885 er Mads Baadsgaard 20 år og studerende i København.
 
Baadsgaard, Mads Marius (I1007)
 
1873 Ved folketællingen i 1787 bor hun hos broderen Jens Mikkelsen, og betegnes som "Døv og dum aldelse".
 
Michelsdatter, Maren (I3205)
 
1874 Ved folketællingen i 1787 nævnes han som bonde og gaardbeboer i Kåstrup.
 
Michelsen, Jens (I56502)
 
1875 Ved hendes død i 1939 er hun skilt fra Peder Kudsk Vigh.
 
Jensen, Ane Marie (I55299)
 
1876 Ved kongelig bevilling den 21/03/1905 navne ændring til Mikkel Larsen Lynge Sørensen, Mikkel Larsen (I69725)
 
1877 Ved navnelov af 1905 ændret til Carl Gustav Aggerholm
Ved navnelov af 1905 ændret til Carl Gustav Aggerholm
 
Poulsen, Carl Gustav (I57304)
 
1878 Ved navnelov af 1905 ændret til Jens Christian Aggerholm
Ved navnelov af 1905 ændret til Jens Christian Aggerholm
 
Poulsen, Jens Christian (I54082)
 
1879 Ved sin død boede han i villa "Anker", Grænsevej, Hasseris, Ålborg.
 
Vigh, Peder Kusk (I81155)
 
1880 Verehelicht in Comeise.
 
Knabe, Robert (I22551)
 
1881 Verehelicht in Karlsthal.

Besegl til forældre: @I307@
 
Weingarten, Joseph (I3972)
 
1882 Verheiratet in Komeise.

Besegl til forældre: @I307@
 
Lauffer, Adolf (I3507)
 
1883 Verheiratet mit Robert Knabe in Comeise.

Besegl til forældre: @I307@
 
Lauffer, Marie Louise (I22241)
 
1884 Verheiratete Satke.

Besegl til forældre: @I307@
 
Lauffer, Albertine (I22293)
 
1885 Verlin Mitchell Hatch, beloved husband, father, brother, grandfather, uncle and friend reunited with loved ones beyond the veil on June 5, 2004, after a long and courageous battle with cancer.

He was born on Friday the 13th of May in 1921 in Provo, Utah to William Anson Hatch and Lila Margaret Mitchell Hatch. He graduated from BY High in Provo, Utah. After graduation, he was hired to work on a survey crew where he had the opportunity to survey much of the State of Utah, walking up to 20 miles a day.

Later he joined the Spanish Fork National Guard. His unit was called into action during World War II. He was a staff sergeant in the U.S. Army, serving under General Patton's 3rd Army, and in charge of a battery and 8" Howitzers. He earned the silver star, bronze star, and twice the Purple Heart.

After the war he became an auto mechanic and moved to San Jose, CA. He had many interests, including rock collecting, coin collecting, and became a very knowledgeable antique dealer, often appraising items for others. He had a coin shop in San Jose, CA, and an antique store in Jacksonville, Oregon.

Married for 61 years to Bessie Rowena Carter, who passed from this life on January 20, 2004. They were married on March 30, 1943 in Wyoming. They were sealed in the Oakland Temple in 1971. Together they served temple missions to the Seattle, Washington Temple and the Portland, Oregon Temple. He was a wonderful father and example over the many years of his full life. His remarkable courage and endurance amazing his doctors and therapists. He never let his illness diminish his sense of humor, and he made friends wherever he went. --- Taken from his obituary
 
Hatch, Verlin Mitchell (I70355)
 
1886 Vidner til dåber var pige Ane Kirstine Agerholm
 
Agerholm, Ejnar (I57690)
 
1887 Viet den 25. april 1853, efter at have modtaget kongelig bevilling af 21. april 1853, til Carl Frederik Thorn i kirken i Onsbjerg.
Viet den 25. april 1853, efter at have modtaget kongelig bevilling af 21. april 1853, til Carl Frederik Thorn i kirken i Onsbjerg.
 
Heegaard, Helene Sophie (I20270)
 
1888 viet paa Dødslejet til Borgmester i Randers Jesper Lauridsen.
 
Bentsdatter, Maren (I25396)
 
1889 Viet til Rasmus Anton Jensen den 14 maj 1901 i Onsbjerg Kirke, Samsø.

Forlovere var: Købmand Anker Heegaard Hansen, Onsbjerg og Sognepræst Axel Bartholdy Møller, Onsbjerg.
Viet til Rasmus Anton Jensen den 14 maj 1901 i Onsbjerg Kirke, Samsø.

Forlovere var: Købmand Anker Heegaard Hansen, Onsbjerg og Sognepræst Axel Bartholdy Møller, Onsbjerg.
 
Larsen, Ingeborg Alma Helene (I19718)
 
1890 VIEW BIOGRAPHICAL ITEMS IN STORIES (MEMORIES) FOR THIS RECORD, 9SSX-7D1. and biographical information below. ***PLEASE DON'T DELETE OR MERGE THIS RECORD, AS IT MAY DELETE 0R RELOCATE MEMORIES ITEMS AND SOURCES (UNLESS this record is surviving record - on left during merger). It is hoped that this will be the final surviving record once all mergers possible have been completed. THANK YOU!! . SHE APPEARS TO BE MOTHER OF 14 CHILDREN, ALTHOUGH THE YOUNGEST ONES WOULD HAVE BEEN BORN IN HER LATE 40s. Ulalia or Eulalia is found spelled in multiple records this way. Her birtdate is NOT KNOWN. Why people keep putting 28 dec 1609 or 1600 is a ERROR. How they got this is from the book page 486: http://interactive.ancestry.com/49174/FLHG_HaleHouseRelatedFamilies-0496/?backlabel=ReturnBrowsing#?imageId=FLHG_HaleHouseRelatedFamilies-0503, and by misreading that date for the marriage date which is really 28 dec 1619. PLEASE READ! Marche, Eulalia (I49323)
 
1891 VIEW BIOGRAPHICAL ITEMS IN STORIES (MEMORIES) FOR THIS RECORD, LDP6-6Y8. and biographical information below. ***PLEASE DON'T DELETE OR MERGE THIS RECORD, AS IT MAY DELETE 0R RELOCATE MEMORIES ITEMS AND SOURCES (UNLESS this record is surviving record - on left during merger). It is hoped that this will be the final surviving record once all mergers possible have been completed. THANK YOU!! HE APPEARS TO BE FATHER OF 14 CHILDREN. Burt, Henry (I52217)
 
1892 VIEW BIOGRAPHICAL ITEMS IN STORY (MEMORIES) FOR THIS RECORD, KWJ4-XV1. See also Stories attached to record of her husband, KWJ4-XVY ​ ***PLEASE DON'T DELETE OR MERGE THIS RECORD, AS IT MAY DELETE 0R RELOCATE MEMORIES ITEMS AND SOURCES (UNLESS this record is surviving record - on left during merger). It is hoped that this will be the final surviving record once all mergers possible have been completed. THANK YOU!!. , Rowley, Jerusha Jane (I84672)
 
1893 VIEW BIOGRAPHICAL ITEMS IN STORY (MEMORIES) FOR THIS RECORD, KWJ4-XVY. ***PLEASE DON'T DELETE OR MERGE THIS RECORD, AS IT MAY DELETE 0R RELOCATE MEMORIES ITEMS AND SOURCES (UNLESS this record is surviving record - on left during merger). It is hoped that this will be the final surviving record once all mergers possible have been completed. THANK YOU!!. See also: BIOS: (1) "A History of the Town of Middlefield, Massachusetts," by Edward Church Smith and Philip Mack Smith (privately published: 1924), pg. 407: RODOLPHUS BABCOCK, s. Daniel and Jerusha (Taylor) Babcock, b. Mid. 2-26-1800; d. Spanish Fork, Utah, 3-15-1872; m. Mina, N. Y. 1821, Jerusha Rowley who d. Salt Lake City, Sept. 1850. In 1817 he took up some land there, built a cabin and kept "Batchelor's Misery" until he married four years later. About 1832 he joined the Mormons and moved to Jackson Co., Mo. Driven from there, he moved to Hancock Co., Ill., moved in 1847 to Winterquarters, Nebraska, joining the great Mormon migration under Brigham Young in the spring of that year arriving in Salt Lake Valley in October. Went to California and found gold in 1849. Lived later at Plymira [Palmyra] and Spanish Fork, Utah. (Information furnished by A. Rowley Babcock.) (2) CROSSING THE PLAINS:
Babcock family members were in the Fifth Ten (led by Thomas Orr, Sr.) of the First Fifty (led by Joseph Horne) of the Second Hundred (led by Edward Hunter) of the 1847 pioneers, departing 17 Jun 1847 and arriving in Salt Lake City on 29 Sep 1847. (3) "Pioneers of 1847: A Sesquicentennial Remembrance," compiled by Susan Ward Easton-Black. (4) View biographical items attached as Memories to this record 
Babcock, Adolphus (I84757)
 
1894 Viggo Oddershede er uddannet i landbruget. På Krabbesholm 1910-1911.
Ejer af Gammel Ullerupgaard, Sennels Sogn fra 1916 og til datter og svigersøn overtager gården i 1966.
Viggo sad i sognerådet i 13 år, og var sognerådsformand i 5 år.
Sad i skolekomissionen i 7 år, og var i bestyrelsen for Landmandsbanken i Thisted.
Han har også været amtsrådsmedlem, siddet i Skoledirektionen for Thisted Amt, og været i bestyrelsen for Thisted Amts of By's Sygehus.
Havde stor interesse for jydsk hesteavl."
Blev udnævnt til Ridder af Dannebro.
 
Oddershede, Viggo (I83921)
 
1895 viii. EZEKIEL (4) PEASE, b. June 25, 1710, ENFIELD, CONNECTICUT; d. June 19, 1799, ENFIELD, CONNECTICUT; m. HANNAH CHANDLER, February 10, 1731/32, ENFIELD, CONNECTICUT; b. Abt. 1712, ENFIELD, CONNECTICUT; d. May 23, 1756, ENFIELD, CONNECTICUT; 44 YRS..

Notes for EZEKIEL (4) PEASE:

Ezekiel was a tailor and a school teacher. He was town clerk of Enfield for 15 years. They settled in the eastern part of the town near the Seantic River.

More About EZEKIEL (4) PEASE:

Burial: ENFIELD STREET CEMETERY; 11 children

More About HANNAH CHANDLER:

Burial: ENFIELD STREET CEMETERY

from: http://peasesawyer.com/Pease/peaseeliz.htm 
Pease, Ezekiel (I97916)
 
1896 Vilate Ellen Douglass was born 19 November 1840 in Clitheroe, Lancashire, England to George Douglass and Ellen Briggs. She emigrated to Nauvoo with her parents in 1842. At the age of 11 she came to Utah and in 1857 she married George Romney. Vilate and George had 12 children, 6 boys and 6 girls. She died 9 December 1917 in Salt Lake City, Utah and buried 12 December 1917 in the Salt Lake City Cemetery.

When word came to Johnston’s Army entering the Valley the saints were advised by Brigham Young to go south. When on their way Vilate was taken sick at the point of the mountain. She sat on the wagon tongue while others cleared out a dugout so she might enter and someone held an umbrella over her to keep off the rain while her first baby was born. His name was Heber John and he took great delight as he grew older in saying he was born on a wagon tongue. 
Douglas, Vilate Ellen (I45247)
 
1897 Vilate Murray Kimball
Memorial
Photos
Flowers
Edit
Share
Learn about removing the ads from this memorial...
Birth: Jun. 1, 1806
Florida
Orange County
New York, USA
Death: Oct. 22, 1867
Salt Lake City
Salt Lake County
Utah, USA

Daughter of Roswell Murray and Susannah Fitch

Married Heber Chase Kimball, 7 Nov 1822, Mendon, Monroe, New York

Children - Charles Spaulding Kimball, Murray Gould Kimball, Brigham Willard Kimball, Solomon Farnham Kimball, Jedediah Heber Chase Grant Kimball, William Henry Kimball, Heber Parley Kimball, Augusta Kimball, Roswell Heber Kimball, Judith Narvin Kimball, Helen Mar Kimball, David Patten Kimball, Rosalia Kimball

Death - On the 22nd of October, 1867, died Vilate Murray Kimball, as noble a wife and mother, and as unselfish and devoted a Saint, as ever drew breath. Her loss was a heavy blow to her sorrowing husband. "I shall not be long after her," was the sad prophecy that fell from his quivering lips, as he followed the remains of his beloved partner to the tomb. In less than a twelve-month his words were fulfilled.

On the morning of the 22nd of June, 1868, death again entered the household, leveling his fatal shaft at the mighty heart of its patriarchal head. At the age of sixty-seven years, his mind yet unimpaired, his iron frame unbent by age, but with health shattered by toil and trial in the service of his Maker, Heber C. Kimball, the Apostle of Jesus Christ, the tried and trusted friend of God passed peacefully from earth away. Freed from his mortal prison-house, of sorrow and of pain, his mission here completed, he sought once more the scenes and society of his spirit youth in the realms of eternal rest.

Family links:
Spouse:
Heber Chase Kimball (1801 - 1868)

Children:
William Henry Kimball (1826 - 1907)*
Helen Mar Kimball Whitney (1828 - 1896)*
Heber Parley Kimball (1835 - 1885)*
David Patten Kimball (1839 - 1883)*
Charles Spaulding Kimball (1843 - 1925)*
Solomon Farnham Kimball (1847 - 1920)*
Murray Gould Kimball (1850 - 1852)*

*Calculated relationship

Burial:
Kimball-Whitney Cemetery
Salt Lake City
Salt Lake County
Utah, USA

Created by: SMSmith
Record added: Feb 02, 2000
Find A Grave Memorial# 65831
 
Murray, Vilate (I90486)
 
1898 Virgil Fay Fraughton was born 4 July 1889 in Heber, Wasatch, Utah, USA. HE is the son of George Homer and Marie Elise Pherrsson (aka Mary Eliza Peterson name changed at immigration) He is the third of 8 Children. The children are: Homer Dennis, Orpha Henrietta, Stella, Virgil Fay, Orvis K, Juanita, Lowell Dee and Wendell. He married the love of his life, Lillie Amelia Bell on 4 Nov. 1911 in Heber, Wasatch, Utah, USA. they had four children. Virgie, Dee Jay, Dawna Marie, and Lillie Ione (Toni) . Virgil Fay passed away 15 Dec. 1974 in Heber Wasatch, Ut. USA and was buried 19 Dec 1974 in Heber, Wasatch, Ut. USA in the Heber City Cemetery.
Less 
Fraughton, Virgil Fay (I85537)
 
1899 Virginia R. Laird
Post Register (Idaho Falls, ID) | 12 June 2010
Virginia Ruthette Ericksen Laird, 98, longtime resident of Dubois, Idaho, passed away June 8, 2010, at her home in Overton, Nev. She was born Feb. 1, 1912, in Mount Pleasant, Utah, to Leonard Ericksen and Jennette Staples Ericksen. As a young girl, she moved with her family to Hamer, Idaho, where she graduated from Hamer High School. She continued her education by attending Ricks College in Rexburg, where she received an associate degree in education. She taught school in Hamer and Dubois, Idaho, for more than 30 years until her retirement in 1976. On Dec. 31, 1934, she married Lyndon "Slim" Laird in Evanston, Wyo. Their marriage was later solemnized in the Idaho Falls LDS Temple on March 13, 1965. Slim preceded her in death on Dec. 24, 1986. Virginia was a devoted mother, grandmother and homemaker. She also volunteered at the Senior Citizens Center. She was a member of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Virginia enjoyed playing piano and playing cards. She especially loved her family and spending time with her grandchildren, great-grandchildren and great-great-grandchildren. Survivors include her daughters, Lynda (Boyd) Brown of Overton, Nev., and Janet (Michael) Leonardson of St. Anthony; brother, Max (LeIsle) Ericksen of Dutch John, Utah; six grandchildren; 17 great-grandchildren; and eight great-great-grandchildren. She was preceded in death by her parents; her husband; a grandson, Patric Leonardson; and a brother, Douglas Ericksen. Funeral services will be at 1 p.m. Monday, June 14, at Wood Funeral Home, 273 N. Ridge Ave. The family will visit with friends from 6:30 p.m. to 8 p.m. Sunday and from noon to 12:45 p.m. Monday, both at the funeral home. Burial will be in Dubois Cemetery. Condolences may be sent to the family online at www.woodfuneralhome.com. In lieu of flowers, the family suggests donations to the Senior Citizens Center, P.O. Box 154, Dubois, ID 83423, or Senior Citizens Center, 325 Cooper St., Overton, NV 89040.

When Virginia Ruthetta Ericksen was born on February 1, 1912, in Sanpete County, Utah, her father, Leonard, was 23 and her mother, Jenette, was 22. She had two brothers. She died on June 8, 2010, in Overton, Nevada, at the age of 98, and was buried in Dubois, Idaho.
 
Ericksen, Virginia Ruthetta (I78048)
 
1900 Vognmand
 
Kristensen, Lars Smed (I54615)
 

      «Forrige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2019.

Opdateres af John Lynge. | EU-persondataforordningen.