Notater


Match 1,551 til 1,600 fra 1,642

      «Forrige «1 ... 28 29 30 31 32 33 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1551 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Andersen, Margit Grønkjær (I28973)
 
1552 Uddannet ingeniør ved Odense Teknikum.
Rejste som nygift i 1920’erne til Brasilien sammen med min mormor, Karen, hvor han arbejdede to-tre år. Han returnerede til Danmark j januar 1928, hvor han og Karen bosatte sig i Thisted. Her startede han sin egen elektronikforretning op, men efter en periode blev han inspireret til i stedet at forsøge lykken som selvstændig i Horsens. Så de flyttede derfor til Horsens, hvor han atter startede sin egen forretning op, men desværre gik det ikke helt som ønsket, og forretningen kunne ikke løbe rundt. Derfor blev beslutningen om at flytte atter engang taget, denne gang til Randers, hvor han blev ansat som ingeniør på togfabrikken, Scandia. Efter en tid i Randers flyttede familien for sidste gang, denne gang til Aalborg. I Aalborg fik han ansættelse ved Aalborg Værft og var i en periode på omkring 10 år - frem til ca. sin død - medlem af Aalborg Byråd for Retsforbundet.
Folmer Agerholm døde af en blodprop i hjertet. I en længere periode havde han været svækket af en tidligere blodprop, og i 1970 blev han ramt af en dødelig.
Uddannet ingeniør ved Odense Teknikum.
Rejste som nygift i 1920’erne til Brasilien sammen med min mormor, Karen, hvor han arbejdede to-tre år. Han returnerede til Danmark j januar 1928, hvor han og Karen bosatte sig i Thisted. Her startede han sin egen elektronikforretning op, men efter en periode blev han inspireret til i stedet at forsøge lykken som selvstændig i Horsens. Så de flyttede derfor til Horsens, hvor han atter startede sin egen forretning op, men desværre gik det ikke helt som ønsket, og forretningen kunne ikke løbe rundt. Derfor blev beslutningen om at flytte atter engang taget, denne gang til Randers, hvor han blev ansat som ingeniør på togfabrikken, Scandia. Efter en tid i Randers flyttede familien for sidste gang, denne gang til Aalborg. I Aalborg fik han ansættelse ved Aalborg Værft og var i en periode på omkring 10 år - frem til ca. sin død - medlem af Aalborg Byråd for Retsforbundet.
Folmer Agerholm døde af en blodprop i hjertet. I en længere periode havde han været svækket af en tidligere blodprop, og i 1970 blev han ramt af en dødelig. 
Agerholm, Folmer (I24679)
 
1553 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kristensen, Jens Gravgaard (I28523)
 
1554 Udvandrede til Canada da han var 18 år gammel.
Han sejlede direkte fra CPH til Quebec med Saturnia.
Udvandrede til Canada da han var 18 år gammel.
Han sejlede direkte fra CPH til Quebec med Saturnia. 
Poulsen, Lars Lynge (I24627)
 
1555 Udvandret til USA og død der.
Ved ankomst ændre han sit navn til Nels Christian Nelson.
 
Nielsen, Niels Christian (I3893)
 
1556 ugift. Benzon, Maren Nielsdatter (I11090)
 
1557 United Empire Loyalist. Graduated Harvard. Property confiscated in Boston during American Revolution. Brother of Gov. Thomas Hutchinson. Left for Halifax, 1776 with British evacuation of Loyalists. Hutchinson, Foster (I73959)
 
1558 United States of America, Bureau of the Census, Fifteenth Census of the United States, 1930, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1930 Kilde (S91)
 
1559 United States of America, Bureau of the Census, Fifteenth Census of the United States, 1930, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1930 Kilde (S135)
 
1560 United States of America, Bureau of the Census, Fifteenth Census of the United States, 1930, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1930 Kilde (S334)
 
1561 United States of America, Bureau of the Census, Fifteenth Census of the United States, 1930, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1930 Kilde (S700)
 
1562 United States of America, Bureau of the Census, Fifteenth Census of the United States, 1930, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1930 Kilde (S770)
 
1563 United States of America, Bureau of the Census, Sixteenth Census of the United States, 1940, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940 Kilde (S105)
 
1564 United States of America, Bureau of the Census, Twelfth Census of the United States, 1900, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1900 Kilde (S582)
 
1565 United States of America, Bureau of the Census, Twelfth Census of the United States, 1900, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1900 Kilde (S659)
 
1566 United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls. Kilde (S800)
 
1567 United States, Selective Service System, World War I Selective Service System Draft Registration Cards, 1917-1918, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration Kilde (S371)
 
1568 United States, Selective Service System, World War I Selective Service System Draft Registration Cards, 1917-1918, Washington, D.C.: National Archives and Records Administration Kilde (S790)
 
1569 var 1351 sammen med Ludeke vamme Schinkele gheheten Bredenhals Forlover for Brødrene Rumohrs Orfeide til Staden Kiel, og s.A. besegle Ludeke Skinkel Kunen og Ludeke Skynkel Bredehals som Forlovere for de holstenske Grever Forliget i Nyborg, begge med samme Signet, indeholdende Skjoldet med Søbladene og Omskriften: S'LUDEKINI SCHENKEL, var ligeledes begge paa de holstenske Grevers Side 1353 Mæglere ved Vinningaa Forliget, kaldes 1360 kun Ludeke Schinkel og var Forlover, nu paa Kongens Side, ved Forliget i Helsingborg med Hertug Albrecht af Meklenborg, Sigillet er nemlig det samme, sorn Ludeke Kune bruger 1362, er vel derfor ogsaa den Ludeke Schinckel, som 1361 sammen med Johan Schenckel var Forlover for Frøken Ingeborgs Medgift, kaldes 13G2 Lydikinus Skinkel dictus Kunen og var Ridder og Høvedsmand paa Nyborg, kaldes s. A. kun Lydeke Skinkel, Ridder, og tilskjødede Kong Valdemar sit af Svenning Iversen kjøbte Gods i Hjerup i Baag Herred, var 1363 en af Exekutorerne af Markvard Skinkels Testamente, men kaldes da Ludolphus Schinkell dictus Laem miles, beseglede 1364 sammen med Otte Skinkel dictus Skeel til Vitterlighed med Hasso Hvittensee og udstedte et Gjældsbrev til Kong Valdemar paa 100 Mrk. at betale inden Paaske 1365, var 1365 paa Kongens Side Forlover ved Forliget i Kolding. Skinkel, Ludeke (I32459)
 
1570 Var købmand i Nors og i Bedsted. Stensgaard, Niels Jensen (I29128)
 
1571 Var mælkehandler og boede i Nørrealle 44, Thisted. Efter han blev gift med Anne Kirstine Kristensen boede de i Havnestræde 17, Thisted. I 1930 boede de Hundborgvej 14. Kloster, Henrik Knudsen (I28845)
 
1572 Var Møller først i Østermølle og senere i Vintersmølle (ligger ved Thisted). Neergaard, Iver (I24936)
 
1573 Var Postexpeditør i Thisted. Da han er født 1719, har han været en ganske ung Mand, da han 1736 bliver gift med Kirsten Olufsdatter, der var Enke efter Byskriver Jakob Stutz.
Ved dette Ægteskab kom Jens Madsen ind i en pæn Omgangskreds. Ved deres Børns Daab var det det ansete Borgerskab i Thisted, der stod Faddere, men mærkeligt nok ingen fra Kaastrup. De havde 3 Børn sammen, der alle døde som smaa - Jens Madsen Neergaard blev 2. Gang gift med Johanne Tomasdatter, som var Enke efter P. Skytte og medbragte en Datter.
Jens Madsen Neergaard døde 1782, og det ser heller ikke ud til, at han har været særlig velhavende. Ved Skiftet, der holdtes i Adelgade i Thisted, skyldte han Penge væk til Steddatterens Mand, Jørgen Holst, Skævegaard, der ogsaa var Parthaver i Boet. Kr.
Vandet i Kaastrup havde 4 Rigsdaler til Gode. Hvis ikke de blev betalt, skulle han have et Chatol. For 34 Rigsdaler, som Jens Neergaard havde laant hos en Vilhelm Jensenius paa Thisted Amtstue, havde han sat "et lidet Sølvlommeur" i Pant. 
Nedergaard, Jens Madsen (I28454)
 
1574 Var Skudehandler og sejlede paa Limfjorden. Iversen., Mads (I5039)
 
1575 Var sømand
Han døde ugift i UK 
Nielsen, Niels Larsen (I3285)
 
1576 var Sønnesøn af Oluf Glug og Gyde, Datter af en af Skjalm Hvides Sønner. Foruden at han altsaa hørte til en anset Slægt, beklædte han i Aarene omkring 1221 et af de høje Hofembeder, nemlig Mundskænkens, ved Valdemar II's Hof. Denne Stilling fratraadte han senest 1224, men mange Aar efter er han atter bleven Mundskænk, denne Gang hos Kong Erik, og skifter med flere andre en Arv efter Grev Albert af Orlamünde mellem Kongen og hans to Brødre. Han døde 1247 \endash efter nogle Angivelser først 1250 \endash og blev begravet hos Klosterbrødrene i Sorø, hvem han tidligere havde tilskjødet Byen Sørdrup nær ved Slagelse.

Med sin Hustru Margrethe havde han flere Børn, deriblandt en Søn Anders (d. o. 1270), der i Aarene 1250 og 1257-66 var Kongens Mundskænk, og en Datter Margrethe, som i andet Ægteskab var gift med Grev Ernst af Gleichen. 
Ebbesen, Oluf (I35339)
 
1577 Ved bryllupet bor hun Skovvej 69 i Korsør. Ved Fredes fødsel er de flyttet til Stenvang 10 i Korsør, og ved hans konfirmation i 1940 er de flyttet til Tårnborgvej 61 i Korsør. Thomsen, Elise Cathrine (I28200)
 
1578 Ved bryllupet er han arbejdsmand i Nørhaa. I 1960 flytter de fra Svankjær til Ørnevang 42, Allerød. Både Johannes og Kirstine har arbejdet på forsøgsgården Hvidsten i Allerød. Bach, Johannes (I28534)
 
1579 Ved bryllupet er han lærer i Hov. Oddershede, Anton Marius (I28930)
 
1580 Ved bryllupet er han portør. Hansen, Hans Peter (I28192)
 
1581 Ved bryllupet nævnes han son mekaniker. Oddershede, Lars Bisgaard (I28269)
 
1582 Ved datterens konfirmation står hun stadig som ugift. Kristensen, Maren Gade (I28787)
 
1583 Ved deres bryllup bor hun i Stagstrup. Klit, Kirstine Oddershede (I28544)
 
1584 Ved deres bryllup var han teglværksarbejder. Kristensen, Kristen Smed (I28738)
 
1585 Ved folketællingen 1885 er Mads Baadsgaard 20 år og studerende i København.
Ved folketællingen 1885 er Mads Baadsgaard 20 år og studerende i København. 
Baadsgaard, Mads Marius (I1211)
 
1586 Ved folketællingen i 1787 bor hun hos broderen Jens Mikkelsen, og betegnes som "Døv og dum aldelse". Michelsdatter, Maren (I4999)
 
1587 Ved folketællingen i 1787 nævnes han som bonde og gaardbeboer i Kåstrup. Michelsen, Jens (I28798)
 
1588 Ved hendes død i 1939 er hun skilt fra Peder Kudsk Vigh. Jensen, Ane Marie (I28404)
 
1589 Ved navnelov af 1905 ændret til Carl Gustav Aggerholm
Ved navnelov af 1905 ændret til Carl Gustav Aggerholm 
Poulsen, Carl Gustav (I4333)
 
1590 Ved navnelov af 1905 ændret til Jens Christian Aggerholm
Ved navnelov af 1905 ændret til Jens Christian Aggerholm 
Poulsen, Jens Christian (I27227)
 
1591 Ved sin død boede han i villa "Anker", Grænsevej, Hasseris, Ålborg. Vigh, Peder Kusk (I40233)
 
1592 Verehelicht in Comeise.
 
Knabe, Robert (I29370)
 
1593 Verehelicht in Karlsthal.

Besegl til forældre: @I307@ 
Weingarten, Joseph (I5797)
 
1594 Verheiratet in Komeise.

Besegl til forældre: @I307@ 
Lauffer, Adolf (I5304)
 
1595 Verheiratet mit Robert Knabe in Comeise.

Besegl til forældre: @I307@ 
Lauffer, Marie Louise (I29005)
 
1596 Verheiratete Satke.

Besegl til forældre: @I307@ 
Lauffer, Albertine (I29105)
 
1597 Vidner til dåber var pige Ane Kirstine Agerholm Agerholm, Ejnar (I42228)
 
1598 Viet den 25. april 1853, efter at have modtaget kongelig bevilling af 21. april 1853, til Carl Frederik Thorn i kirken i Onsbjerg.
Viet den 25. april 1853, efter at have modtaget kongelig bevilling af 21. april 1853, til Carl Frederik Thorn i kirken i Onsbjerg. 
Heegaard, Helene Sophie (I24392)
 
1599 viet paa Dødslejet til Borgmester i Randers Jesper Lauridsen. Bentsdatter, Maren (I33138)
 
1600 Viet til Rasmus Anton Jensen den 14 maj 1901 i Onsbjerg Kirke, Samsø.

Forlovere var: Købmand Anker Heegaard Hansen, Onsbjerg og Sognepræst Axel Bartholdy Møller, Onsbjerg.
Viet til Rasmus Anton Jensen den 14 maj 1901 i Onsbjerg Kirke, Samsø.

Forlovere var: Købmand Anker Heegaard Hansen, Onsbjerg og Sognepræst Axel Bartholdy Møller, Onsbjerg. 
Larsen, Ingeborg Alma Helene (I24166)
 

      «Forrige «1 ... 28 29 30 31 32 33 Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2018.

Opdateres af John Lynge.